European Network Against Trafficking in Human Beings

New publication

НАШИТЕ ПРАВА - информация за Учителя (Our Rights - Information for Teachers)

Document number
1275
Date
2005
Title
НАШИТЕ ПРАВА - информация за Учителя (Our Rights - Information for Teachers)
Author/publisher
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Availability
View/save PDF version of this document
Document type(s)
Training Material/Resources,
Keywords
Slovenia, Human Rights, Education, Training, Advocacy, Prevention, Awareness raising campaign, Civil society,
Summary
Учебният материал, предлаган от нас в рамките на пилотния проект на ОССЕ, се състои от комплект картички, съдържащи прости текстове за правата на детето и албум за тях. В началото на проекта, преди провеждането на занятията, на децата се раздават празни албуми. После на всеки урок се обсъжда една от картичките. В края на курса учащите събират в своите албуми пълния комплект картички. Настоящата информационна брошура е предназначена за учители. Тя включва някои модели на работа с темите, представени на картичките, и е разработена, за да помогне на учителя в обсъждането на темите и стимулиране на съответната дейност. В брошурата също така са изброени възможните техники за работа в група. По отношение на спазването на основните права на всеки човек и дете, този учебен материал ще ви помогне да откриете модела на преподаване, който ще се окаже най-приемлив за вас. Един от възможните подходи е разговор за отговорността в съчетание с правата, с привеждане на примери от всекидневния училищен живот и от живота извън училище. В тази брошура вие също така ще намерите цитати от Конвенцията за правата на детето и полезни препратки към източници, които могат да са ви от полза занапред при обръщане към темата за правата на човека и детето. Темата за правата на човека е важна и сериозна и настоящият учебен материал не може да обхване всички нейни аспекти и подходи към нея. Затова ние включихме в брошурата информация за съществуващите печатни източници (книги, пособия и т. н.), а също така дадохме препратки към Интернет-сайтове, за да можете да се допитвате до тях занапред. Брошурата съдържа най-полезната и широко използвана информация, предлагана от международни и неправителствени организации.
Related documents